საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

სტეფანწმინდის კომპელქსური სასპორტო სკოლა
მდებარეობა:
სტილი: თავისუფალი
მწვრთნელები: 0
მოჭიდავეები: 0
ინფო:

მწვრთნელები: